USALDUSVÄÄRNE ABILINE HALJASTUSES

Maidri Maastikuehitus pakub haljastusega seotud järgmisi teenuseid:

viljapuude lõikamine

Hekkide rajamine ja hooldus

Peenarde rajamine ja hooldus

Muru rajamine ja hooldamine

Aiarajatiste ehitamine ja hooldus

Pinnasekujundamine masinate abil

Sillutiste rajamine ja hooldus

Hauaplatsi kujundamine ja rajamine

Taimekaitse

ning palju muud, mis koduaias, pargis või linnapildis vajab tegemist…