USALDUSVÄÄRNE ABILINE HALJASTUSES

Maidri Maastikuehitus pakub haljastusega seotud järgmisi teenuseid

  • puude lõikamine,
  • peenra rajamine ja hooldus,
  • aiarajatiste ehitamine ja hooldus,
  • pinnasekujundamine masinate abil,
  • muru rajamine ja hooldamine

ning palju muud, mis koduaias, pargis või linnapildis vajab tegemist…